آیا استارت آپ فقط در کشور های خارجه تشکیل می شود؟

۲۳ خرداد ۱۳۹۵
what-is-startup

استارت آپ چیست ؟