در جلسات استارت اپ ویکند چه افرادی حضور دارند؟

۲۳ خرداد ۱۳۹۵
what-is-startup

استارت آپ چیست ؟