چه کسی استارت اپ را استارت کرد؟

۲۳ خرداد ۱۳۹۵
what-is-startup

استارت آپ چیست ؟