اردیبهشت 20, 1395

DDOS چیست؟

حمله DDOS چیست؟ حمله DDOS که مخفف (denial of service attack) میباشد به معنی حمله محروم سازی از سرویس است. به زبان ساده یعنی سرازیر کردن تقاضاهای زیاد به یک ... مطالعه مقاله