پرداخت آنلاین بانک سامان

درگاه موقتاً غیر فعال گردیده. لطفا از طریق درگاه پرداخت بانک ملت اقدام به پرداخت نمایید.