تعرفه ثبت دامنه

نکات قابل توجه قبل از ثبت دامنه

لطفا در هنگام سفارش دامنه به موارد زیر توجه فرمایید : * قیمت های ذیل قیمت قطعی ثبت دامنه نیستند. در برخی موارد شرکت اصلی ثبت کننده برای دامین های خاص هزینه های بالاتری را پیشنهاد میکند که امکان ثبت با قیمت های معمولی وجود نخواهد داشت. در اینصورت مابه التفاوت اخذ خواهد شد و یا سفارش لغو میشود. دامین های با نام کشور ها مثلا ایران با وجود آزاد بودن امکان ثبت نخواهند داشت. حداقل طول هر دامین باید 3 حرف باشد. کليه دامنه هاي مشتري داراي کنترل پنل اختصاصي هستند. در صورتي که کنترل پنل دامين در اختيار شما باشد پارتاوب هيچ گونه مسئوليتي را در قبال مشکلات احتمالي نمي پذيرد.
نام دامنه قیمت سالانه توضیحات
com 298,000 ریال توضیحات دامنه
ir 50,000 ریال توضیحات دامنه
net 298,000 ریال توضیحات دامنه
org 312,000 ریال توضیحات دامنه
biz 312,000 ریال توضیحات دامنه
name 312,000 ریال توضیحات دامنه
info 312,000 ریال توضیحات دامنه
in 312,000 ریال توضیحات دامنه
us 312,000 ریال توضیحات دامنه
eu 312,000 ریال توضیحات دامنه
es 312,000 ریال توضیحات دامنه
de 312,000 ریال توضیحات دامنه
ru 312,000 ریال توضیحات دامنه
nl 312,000 ریال توضیحات دامنه
uk 312,000 ریال توضیحات دامنه
pro 502,000 ریال
asia 502,000 ریال توضیحات دامنه
ca 502,000 ریال توضیحات دامنه
tel 502,000 ریال توضیحات دامنه
com.co 502,000 ریال توضیحات دامنه
net.co 502,000 ریال توضیحات دامنه
com.au 502,000 ریال توضیحات دامنه
net.au 502,000 ریال توضیحات دامنه
co 822,000 ریال توضیحات دامنه
me 822,000 ریال توضیحات دامنه
tv 822,000 ریال توضیحات دامنه
ws 1,095,000 ریال توضیحات دامنه
mobi 625,000 ریال توضیحات دامنه
sx 1,167,000 ریال توضیحات دامنه
pw 458,000 ریال توضیحات دامنه
xxx 3,022,000 ریال توضیحات دامنه
bz 747,000 ریال توضیحات دامنه
cc 747,000 ریال توضیحات دامنه
co.nz 747,000 ریال توضیحات دامنه
cn 1,430,000 ریال توضیحات دامنه
co.in 340,000 ریال توضیحات دامنه
co.uk 312,000 ریال توضیحات دامنه
firm.in 340,000 ریال توضیحات دامنه
gen.in 340,000 ریال توضیحات دامنه
ind.in 340,000 ریال توضیحات دامنه
me.uk 312,000 ریال توضیحات دامنه
mn 1,430,000 ریال توضیحات دامنه
net.in 340,000 ریال توضیحات دامنه
net.nz 747,000 ریال توضیحات دامنه
org.in 340,000 ریال توضیحات دامنه
org.nz 747,000 ریال توضیحات دامنه