قوانین و مقررات

فهرست قوانین و مقررات پارتاوب و مشترکین

کلیه قوانین و مقررات مرتبط با فناوری اطلاعات و رایانه بصورت طبقه بندی شده در این بخش قرار دارد .آگاهی و رعایت قوانین رایانه ای به استفاده بهینه شما از حداکثر ابزار و امکانات ارائه شده توسط پارتاوب کمک میکند و از سوء استفاده های احتمالی شرکت ها یا اشخاص از ناآگاهی شما نسبت به قوانین جلوگیری خواهد کرد .

متن کامل قانون جرایم رایانه ای مصوب مجلس شورای اسلامی ، همراه با قوانین ثبت دامنه های اینترنتی و شرایط خرید بطور کامل در این بخش توضیح داده شده است .