ارسال مدارک

ارسال مدارک

از طریق فرم زیر میتوانید مدارک خود را ارسال نمایید.

لطفا موارد زیر را قبل از ارسال در نظر بگیرید:

- در صورتی که بصورت حقوقی ثبت نام کرده اید از تب حقوقی اقدام به ارسال نمایید

- تصویر از اصل مدارک قابل قبول است و اسکن کپی مورد تایید نیست

- در هر بار ارسال مدارک تصویر کارت ملی الزامیست

- فایل های مجاز (zip|jpg|png) و حداکثر حجم فایل 200 کیلوبایت است


از طریق فرم زیر میتوانید مدارک خود را ارسال نمایید.

لطفا موارد زیر را قبل از ارسال در نظر بگیرید:

- در صورتی که بصورت حقوقی ثبت نام کرده اید از تب حقوقی اقدام به ارسال نمایید

- تصویر از اصل مدارک قابل قبول است و اسکن کپی مورد تایید نیست

- در هر بار ارسال مدارک تصویر کارت ملی الزامیست

- فایل های مجاز (zip|jpg|png) و حداکثر حجم فایل 200 کیلوبایت است