خطوط خدماتی

خطوط خدماتی چیست؟

خطوط خدماتی، همان خطوط تبلیغاتی هستند با این تفاوت که شما باید از آنها به عنوان خط اطلاع رسانی های خاص یا مهم استفاده نمایید و متن پیامک های شما جنبه تبلیغاتی نداشته باشد ، برای این یک خط پیامکی تبلیغاتی را به خط خدماتی تبدیل کنید باید تعهدنامه ای را امضا کنید و به دست کارشناسان شرکت برسانید و بعد از ارسال تعهدنامه توسط ما به اپراتور معمولا یک هفته الی یک ماه بعد خط پیامکی تبلیغاتی به خدماتی تبدیل می گردد و شما می توانید با این خطوط به همه اشخاص پیامک ارسال نمایید

خطوط تبلیغاتی چیست؟

در واقع تمامی خطوط پیامکی بصورت پیش فرض تبلیغاتی هستند ، این بدین معنا ست که پیامک های ارسال توسط شما فقط به افرادی ارسال میگردند که جزء بلک لیست مخابراتی نبوده یعنی دریافت پیامک تبلیغاتی خود را لغو نکرده اند . در این شرایط هزینه پیامک های شماره های بلک لیست از شما کسر نمی گردد، همچنین شما با خطوط تبلیغاتی همزمان هم میتوانید تبلیغات خود را انجام دهید و هم اطلاع رسانی های خود را به گوش مخاطبین برسانید.

با توجه به این موضوع که مشترکین تلفن همراه کشور با ارسال گزینه ای میتوانند دریافت پیامک های تبلیغاتی خود را لغو کنند ، اپراتور های پیامکی برای رفع نیازهای مشترکین خود راهی به نام خدماتی شدن خطوط ایجاد کردند، این خطوط که وظیفه اطلاع رسانی (نه تبلیغات) را بر عهده دارند و از سیستم بلک لیست مخابراتی عبور کرده و پیامک را به مشترک میرساند.

روش خدماتی شدن خطوط به صورت زیر می باشد:

فرم مربوطه در سربرگ با مهر و امضا، تعهدنامه (به همراه گواهی امضا)
فرم مربوطه در سربرگ با مهر و امضا، تعهدنامه (به همراه گواهی امضا)
حقیقی: فرم مربوطه، تعهدنامه (به همراه گواهی امضا) حقوقی: نامه در سربرگ با مهر و امضا خطاب به مگفا (به همراه تعهدنامه و گواهی امضا)
فرم مربوطه، تعهدنامه (به همراه گواهی امضا)
حقوقی: تعهدنامه در سربرگ با مهر و امضا، فرم مربوطه در سربرگ (به همراه گواهی امضا)

متن تعهدنامه حقیقی و حقوقی

شرکت/ کاربر ............. تعهدمی نماید از خط ......... تنها به عنوان ارائه اطلاعات (خدماتی) استفاده نموده و هیچگونه ارسال تبلیغاتی از این خط انجام نگیرد، در غیر اینصورت جریمه مورد نظر توسط ............. پرداخت می گردد .

تعهدنامه ارگان های دولتی

با توجه به اینکه ارسالهای انجام شده توسط شرکت...................................تبلیغاتی نمی باشد درخواست خدماتی شدن خط ......... دارد و تعهد می نماید تنها به عنوان ارائه اطلاعات (خدماتی) استفاده نموده و هیچگونه ارسال تبلیغاتی از این خط انجام نگیرد در غیر اینصورت جریمه مورد نظر توسط ............. پرداخت می گردد.

حقوقی کردن خط خدماتی

در صورتی که حقوقی هستید و مایل به خدماتی کردن خط 1000 می باشید نیاز است خط خود را از طریق واحد خط، حقوقی نمایید و ارائه مدارک زیر ضروری می باشد
  • نام شرکت
  • شناسه ملی
  • کد اقتصادی
  • آدرس و کدپستی
  • تلفن شرکت/ نام مدیرعامل
  • کدملی مدیرعامل
  • شماره همراه مدیرعامل (همراه اول)
  • تصویر آگهی تاسیس و یا روزنامه رسمی
و تعهدنامه ارسال شده در سربرگ به همراه مهر و امضا صاحبان امضا که در آن قید شده باشد فرم درخواست خدماتی به پیوست ارسال می گردد، پر نمایند. پس از تکمیل مدارک از طریق تیکت پیگیری فرمایید