نرم افزارهای مورد نیاز

دانلود نرم افزار های پشتیبانی

نرم افزار های مورد نیاز برای پشتیبانی از راه دور

دانلود مرورگر

در صورتی که مرورگر مناسبی برای استفاده ندارید یا اینکه کارشناس فنی شرکت به شما پیشنهاد نصب مرورگر جدید را داده میتوانید از طریق گزینه های زیر اقدام به دانلود مرورگر نمایید