آیا استارت آپ فقط در کشور های خارجه تشکیل می شود؟

۲۳ خرداد ۱۳۹۵

استارت آپ چیست ؟