آیا فیس بوک یک استارت آپ است؟

۲۳ خرداد ۱۳۹۵

استارت آپ چیست ؟