بنیان گذار گوگل چه کسی است؟

۲۳ خرداد ۱۳۹۵

استارت آپ چیست ؟