در جلسات استارت اپ ویکند چه افرادی حضور دارند؟

۲۳ خرداد ۱۳۹۵

استارت آپ چیست ؟