عناصر طراحی اینفوگرافیک

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

اینفوگراف چیست؟

اینفوگراف چیست؟ یا اینفوگرافیک چیست؟ احتمالاً این جمله را بارها شنیده‌اید که «ارزش یک تصویر بیش از هزار کلمه است». اساساً این جمله بیانگر ارزش و […]