چرا بیشتر استارت اپ ها در حوزه ی کامپیوتر است؟

۲۳ خرداد ۱۳۹۵

استارت آپ چیست ؟