Datacenter

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

سرور چیست؟

سرور چیست؟ سرور (Server) یا به زبان فارسی خدمات دهنده,یک ابر کامپیوتر یا کامپیوتر قوی است که برای راه اندازی یک وبسایت الزامی است. سرور محلی […]