گواهینامه ها و افتخارات

نماد اعتماد الکترونیک جهت مشاهده کلیک نمایید
پارتاوب دارنده نماد اعتماد الکترونیکی به شماره پرونده ۲۷۱۹۵۳۳۵ از “مرکز توسعه تجارت الکترونیک” وابسته به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ،اخذ این نماد در حوزه طراحی نرم افزارهای تحت وب ، میزبانی وب و خدمات سامانه پیامک بوده که این نشان دهنده رعایت استاندارد های لازم در فروشگاه اینترنتی و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده و نکات امنیتی در پورتال مشتریان در راستای حفظ اسرار و اطلاعات مشتریان میباشد . en
نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت ، معدن و تجارت

 

 

نماد ستاد ساماندهی جهت مشاهده کلیک نمایید
پارتاوب دارنده نماد ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی کشور وابسته به وزارت ارشاد اسلامی میباشد . این نماد به تارنما هایی اعطا میگردد که هویت صاحب آن احراز شده باشد، اخذ این نماد به منزله احراز کامل هویتی صاحب وبسایت همچنین اخذ مجوزات لازم در زمینه ارایه خدمات در تارنمای ذکر شده میباشد. دهید.
logo-samandehi
ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وابسته به وزارت ارشاد اسلامی

 

 

گواهینامه بین المللی ISO 9001 نشان
پارتاوب به یاری خداوند و تلاش تیمی در حال اخذ گواهینامهISO 9001 میباشد. این بدین معناست که این مجموعه برای کیفیت خدمات ارایه شده و رضایتمندی مشتریان خود ارزش قایل بوده و جزء اصول کاری خود نموده است. home_seo_offer_icon1
گواهینامه بین المللی رضایت مندی مشتریان ( ISO9001 )

 

 

نماد اعتماد الکترونیک نشان
پارتاوب دارنده نماد اعتماد الکترونیکی به شماره پرونده ۲۷۱۹۵۳۳۵ از “مرکز توسعه تجارت الکترونیک” وابسته به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ،اخذ این نماد در حوزه طراحی نرم افزارهای تحت وب ، میزبانی وب و خدمات سامانه پیامک بوده که این نشان دهنده رعایت استاندارد های لازم در فروشگاه اینترنتی و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده و نکات امنیتی در پورتال مشتریان در راستای حفظ اسرار و اطلاعات مشتریان میباشد . en
نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت ، معدن و تجارت

 

 

نماد اعتماد الکترونیک نشان
پارتاوب دارنده نماد اعتماد الکترونیکی به شماره پرونده ۲۷۱۹۵۳۳۵ از “مرکز توسعه تجارت الکترونیک” وابسته به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ،اخذ این نماد در حوزه طراحی نرم افزارهای تحت وب ، میزبانی وب و خدمات سامانه پیامک بوده که این نشان دهنده رعایت استاندارد های لازم در فروشگاه اینترنتی و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده و نکات امنیتی در پورتال مشتریان در راستای حفظ اسرار و اطلاعات مشتریان میباشد . en
نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت ، معدن و تجارت

 

 

نماد اعتماد الکترونیک نشان
پارتاوب دارنده نماد اعتماد الکترونیکی به شماره پرونده ۲۷۱۹۵۳۳۵ از “مرکز توسعه تجارت الکترونیک” وابسته به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ،اخذ این نماد در حوزه طراحی نرم افزارهای تحت وب ، میزبانی وب و خدمات سامانه پیامک بوده که این نشان دهنده رعایت استاندارد های لازم در فروشگاه اینترنتی و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده و نکات امنیتی در پورتال مشتریان در راستای حفظ اسرار و اطلاعات مشتریان میباشد . en
نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت ، معدن و تجارت

 

 

نماد اعتماد الکترونیک نشان
پارتاوب دارنده نماد اعتماد الکترونیکی به شماره پرونده ۲۷۱۹۵۳۳۵ از “مرکز توسعه تجارت الکترونیک” وابسته به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ،اخذ این نماد در حوزه طراحی نرم افزارهای تحت وب ، میزبانی وب و خدمات سامانه پیامک بوده که این نشان دهنده رعایت استاندارد های لازم در فروشگاه اینترنتی و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده و نکات امنیتی در پورتال مشتریان در راستای حفظ اسرار و اطلاعات مشتریان میباشد . en
نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت ، معدن و تجارت

 

 

نماد اعتماد الکترونیک نشان
پارتاوب دارنده نماد اعتماد الکترونیکی به شماره پرونده ۲۷۱۹۵۳۳۵ از “مرکز توسعه تجارت الکترونیک” وابسته به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ،اخذ این نماد در حوزه طراحی نرم افزارهای تحت وب ، میزبانی وب و خدمات سامانه پیامک بوده که این نشان دهنده رعایت استاندارد های لازم در فروشگاه اینترنتی و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده و نکات امنیتی در پورتال مشتریان در راستای حفظ اسرار و اطلاعات مشتریان میباشد . en
نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت ، معدن و تجارت

 

 

نماد اعتماد الکترونیک نشان
پارتاوب دارنده نماد اعتماد الکترونیکی به شماره پرونده ۲۷۱۹۵۳۳۵ از “مرکز توسعه تجارت الکترونیک” وابسته به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ،اخذ این نماد در حوزه طراحی نرم افزارهای تحت وب ، میزبانی وب و خدمات سامانه پیامک بوده که این نشان دهنده رعایت استاندارد های لازم در فروشگاه اینترنتی و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده و نکات امنیتی در پورتال مشتریان در راستای حفظ اسرار و اطلاعات مشتریان میباشد . en
نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت ، معدن و تجارت