تاکنون بیش از ۳۰۰ کسب‌وکار معتبر به پارتاوب اعتماد کرده‌اند.

انجمن حمایت از بیماران کلیوی
انجمن حمایت از بیماران کلیوی
شهرداری تهران
شهرداری تهران
مرکز نوآوری فینوداد
مرکز نوآوری فینوداد
شرکت صنعتی آما سهامی عام
شرکت صنعتی آما سهامی عام
شرکت مهندسی سنتام
شرکت مهندسی سنتام
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
الوفرش
الوفرش