خدمات


خدمات پارتاوبشرکت پارتاوب متشکل از دپارتمان مدیریت , واحد تحلیل و طراحی , واحد برنامه نویسی , واحد پشتیبانی , بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته همراه با ایده های نو با کمال افتخار خدمات خود را به مشتریان گرامی به شرح ذیل ارائه می نماید :