شماره حساب‌های پارتاوب

فقط شماره حسابها و شماره کارت های اعلام شده در این صفحه از نظر پارتاوب معتبر است.

حتما پس از پرداخت اطلاعات حواله خود را از طریق “ثبت فیش واریزی ” ارسال یا به واحد فروش اطلاع دهید.

تایید اطلاعات واریز ممکن است کمی زمانبر باشد، پس شکیبا باشید.

تایید اطلاعات حواله بانکی شما از طریق پیامک یا ایمیل برای شما ارسال می‌شود .

کلیه حسابهای ذکر شده به نام نیما ملکی می‌باشد.

بانک شماره حساب شماره کارت پرداخت آنلاین
۸۰۰۲۲۶۶۱۳۳۴ ۶۲۲۱-۰۶۱۰-۷۸۱۳-۹۱۸۷
۴۸۳۵۵۷۵۲۱۵ ۶۱۰۴-۳۳۷۵-۷۶۸۶-۲۹۴۸
۸۲۴-۸۰۰-۲۵۶۲۴۷۳-۱ ۶۲۱۹-۸۶۱۰-۳۴۰۳-۷۹۷۷
۷۰۰۸۱۲۸۶۹۶۵۲ ۵۰۴۷-۰۶۱۰-۴۱۴۶-۱۵۷۱
بانک شماره کارت پرداخت آنلاین
۶۲۲۱-۰۶۱۰-۷۸۱۳-۹۱۸۷
۶۱۰۴-۳۳۷۵-۷۶۸۶-۲۹۴۸
۶۲۱۹-۸۶۱۰-۳۴۰۳-۷۹۷۷
۵۰۴۷-۰۶۱۰-۴۱۴۶-۱۵۷۱
دریافت شماره حساب از طریق پیامک