۲۰۹۰ ۹۱۰۱ – ۰۲۱

نیاز به مشاوره دارید؟

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید می‌توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید

[gravityform id=”16″ title=”false” description=”false” ajax=”true”]

۲۰۹۰ ۹۱۰۱ – ۰۲۱

نیاز به مشاوره دارید؟

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید می‌توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید

[gravityform id=”16″ title=”false” description=”false” ajax=”true”]

۲۰۹۰ ۹۱۰۱ – ۰۲۱

نیاز به مشاوره دارید؟

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید می‌توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در تماس باشید

[gravityform id=”16″ title=”false” description=”false” ajax=”true”]

شما یک مسئول پروژه اختصاصی خواهید داشت.

پس از شروع کار شما یک مسئول پروژه اختصاصی خواهید داشت که وظایف آن به شرح زیر است:

  • هماهنگ کننده کارها بین مشتری و شرکت
  • پیگیری کننده درخواست های مشتری
  • توزیع کارها و درخواست های مشتری به کارشناسان شرکت
  • همواره در دسترس مشتری است.
  • در زمان بحران تلفن و راه های ارتباطی مشخصی برای مشتری وجود دارد.
  • سوپروایزر به صورت تمام وقت پاسخگوی مشتری است.
  • به صورت منظم سایت مشتری بررسی میشود.
  • هر سوپروایزر مسئولیت 2 مشتری را برعهده دارد بنابراین همواره پاسخگوی درخواست مشتری است.